Indbydelse til reception

I anledning af udgivelsen Litteratur. Introduktion til teori og analyse afholder vi både en øst- og en vest-reception for bogen, hvor vi glæder os til at se bidragydere og alle interesserede.

Receptionerne finder sted:

Torsdag, den 9. august, kl. 15-17 i Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs lokaler, Christians Brygge 1 ved Det kongelige Bibliotek i København.

Fredag, den 17. august, kl. 15-18 i Forskerhuset, Langelandsgade 139 på Aarhus Universitet.

Med venlig hilsen

Aarhus Universitetsforlag og Redaktionen

LITTERATUR. INTRODUKTION TIL TEORI OG ANALYSE er en nyskrevet grundbog i litteraturstudier. I 37 artikler fremstilles centrale indgangsvinkler til analyse i et samspil mellem tekstlæsninger og den kritiske tradition. Bogen er redigeret af Lasse Horne Kjældgaard, Lis Møller, Dan Ringgaard, Lilian Munk Rösing, Peter Simonsen og Mads Rosendahl Thomsen. 480 sider. 299 kr. Aarhus Universitetsforlag. Udkommer 10. august 2012.

*

Indholdsfortegnelse

FORORD
LITTERATUR Lasse Horne Kjældgaard og Peter Simonsen
FORTOLKNING Jesper Gulddal
HANDLING Stefan Iversen
KARAKTER Lis Møller
FORTÆLLER Gorm Larsen
STEMME Lilian Munk Rösing
RYTME Dan Ringgaard
TROPER Peter Stein Larsen
FIGURER Jacob Bøggild
STIL Torben Jelsbak
GENRE Per Stounbjerg
INTERTEKSTUALITET Elisabeth Friis
FORFATTER Jon Helt Haarder
LÆSER Lis Møller
FIKTION Henrik Skov Nielsen
MIMESIS Arne Melberg
HISTORIE Mads Rosendahl Thomsen
MORAL Lasse Horne Kjældgaard
POLITIK Jakob Ladegaard
BEGÆR Lilian Munk Rösing
AFFEKT Christian Dahl
SANSNING Isak Winkel Holm
KØN Dag Heede
NATUR Peter Mortensen
STED Frederik Tygstrup
ERINDRING Mads Rosendahl Thomsen
MOBILITET Søren Frank
BOGMEDIET Jens Bjerring-Hansen
DIGITAL LITTERATUR Mette-Marie Zacher Sørensen
REMEDIERING Jacob Greve
KULTUR Martin Zerlang
KUNST Peter Simonsen
PERFORMANCE Martin Glaz Serup
CREATIVE WRITING Dan Ringgaard
OVERSÆTTELSE Svend Erik Larsen
FORMIDLING Anne-Marie Mai
KVALITET Atle Kittang

APPENDIKS: OVERSIGT OVER KRITISKE SKOLER