KUP kupper CaféTeatret for en aften (19:30-22:30) for at præsentere den svenske digter Jenny Tunedal.

Der vil være oplæsning ved Jenny Tunedal, og Nina Søs Vinther og Julie Sten-Knudsen vil læse op fra deres oversættelser af henholdsvis “Kapitel et” og “Min krig, suiter”.

Vi fejrer også Tunedals besøg med oplæsninger af Amalie Smith, Mette Moestrup og Morten Chemnitz.

******************************************

Jenny Tunedal (f. 1973) er en af de vigtigste yngre svenske lyrikere. Hun debuterede med digtsamlingen “Hejdade, hejdade sken” i 2003. Som kritiker og litteraturredaktør på Aftonbladet har Jenny Tunedal op gennem 00erne været en betydningsfuld stemme i den svenske litteraturdebat. Hun er desuden ansat som vejleder på forfatteruddannelsen Litterär gestaltning ved Göteborgs Universitet.

“Min krig, suiter” udkommer på Forlaget Basilisk i maj. Jenny Tunedal er netop blevet tildelt Gerard Bonniers lyrikpris på 100.000 kr. for samlingen med følgende motivering: “Med bottendjupt allvar och en ovanlig språklig intensitet och skönhet söker Jenny Tunedal namn på olika krig och gör dem inifrån jämförbara”.