Nürnberghuset (Södermalm, hörnet Högbergsgatan / Björngårdsgatan)
Medborgarplatsen, Stockholm
Lördag 28 april kl. 11–16.
Inträde 50 kr.