(men det sker uden Lars Handesten, Mai Misfeldt og Nils Gunder Hansen, der alle har forladt avisen til fordel for Kristeligt Dagblad…)