Utges av Ariel förlag i samarbete med forskarseminariet vid det Fria Seminariet i Litterär kritik.
Skriftserien undersöker den litterära kritikens former och förutsättningar, med utgångspunkt i tanken att också kritiken är en del av litteraturen, och att det litterära i sig är en kritisk verksamhet. De två första titlarna utkommer i december 2011.

Redaktör för serien är Magnus William-Olsson. I redaktionsgruppen ingår även Jeppe Brixvold, Kari Løvaas, Mikael Nydahl, Anna-Lena Renqvist och John Swedenmark.

ARIEL LITTERÄR KRITIK [1] & [2]
Kostnad 160 kr per bok . Köp båda för bara 200 kronor plus frakt!
Böckerna kan beställas direkt från förlaget på e-post info@ariel.nu eller telefon 073-9894537.