UDKOMMER I DAG !

@font-face { font-family: “Bell MT”; }@font-face { font-family: “StempelGaramond-Bold”; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: “Times New Roman”; }a:link, span.MsoHyperlink { color: blue; text-decoration: underline; }a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed { color: purple; text-decoration: underline; }p { margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 12pt; font-family: “Times New Roman”; }div.Section1 { page: Section1; }

Den 1. september 2011 udkommer chapbogen Mortens bog 2 på Kornkammer Small Press

Fem år efter udgivelsen af Mortens bog kommer opfølgeren, der ligesom sin forgænger henvender sig til digteren Morten Søndergaard. I en blanding af citatmosaik, (læse)dagbog, essay, brev og optegnelse undersøges idéen om poesien som dialog og korrespondance. Bogen udgør et forsøg på at skrive det specifikke, smalle, målrettede, en bog med én bestemt læser for øje – i håb om at andre kan og vil læse med.

Wikipedia definerer chapbook sådan her: “Chapbook is a generic term to cover a particular genre of pocket-sized booklet, popular from the sixteenth through to the later part of the nineteenth century. No exact definition can be applied. Chapbook can mean anything that would have formed part of the stock of chapmen, a variety of pedlar. The word chapman probably comes from the Anglo-Saxon word for barter, buy and sell. The term chapbook was formalised by bibliophiles of the nineteenth century, as a variety of ephemera. It includes many kinds of printed material, such as pamphlets, political and religious tracts, nursery rhymes, poetry, folk tales, children’s literature and almanacs.”

Martin Glaz Serup (f. 1978) har udgivet seks børnebøger, senest Da bedstefar var postbud (illustreret af Rasmus Bregnhøi, 2010), to chapbook-optegnelser og syv digtbøger, senest sms-digtet Mandag (2010) og langdigtet Marken (2010), der også er under udgivelse i USA (2011) og Finland (2012). Glaz Serup har været med til at grundlægge og redigere tidsskrifterne Apparatur og Litlive, og har arbejdet som redaktionssekretær på Hvedekorn. Glaz Serup modtog i 2006 Michael Strunge-prisen og i 2008 Københavns Universitets Guldmedalje for afhandlingen Poesi og relationel æstetik, der er antaget til udgivelse på Syddansk Universitetsforlag.
Martin Glaz Serup: Mortens bog 2; 32 sider. Udkommer i et uendeligt oplag på Kornkammer Small Press til fri download på: www.kornkammer.blogspot.com


Mortens bog 2 (2011) kan lastes ned her.
Og her findes Mortens bog (2006).