Med en lille forsinkelse bliver jeg opmærksom på dette essay i Information af Tue Andersen Nexø. Essayet er en bearbejdet og forkortet version af et der for nylig blev trykt i Bogens Verden; det er fint, synes jeg, godt at læse, en principiel diskussion om hvad det overhovedet er vi vil med den litteratur, hvad den blandt andet burde kunne. Er det frygtelig opbyggeligt af mig at formulere mig på den måde? Tag mig det ikke ilde op, læs Nexø istedet.