Mandag
Realtime / Digte

Mobiltelefonen er på få år blevet en teknologi der er lige så selvfølgelig i vores hverdag som armbåndsuret – og meget mere udbredt. Det samme gælder for den korte tekstbesked: sms’en. Den billige og allestedsnærværende mobile teknologi har ændret hverdagens rytme og skabt en større grad af synkronicitet. Hele tiden er man også et andet sted og man er altid til at få fat på. I busser og toge, på gader og i centrer, på arbejde, i fritiden, alle steder tjekker folk hele tiden deres telefon, læser og skriver beskeder, men hvad er det de læser og skriver. Hvornår gør de det. Hvordan. Det har digteren Martin Glaz Serup sat sig for at undersøge i det konceptuelle digt Mandag. Over de fire mandage i december 2010 følger man i realtime samtlige smser der sendes fra Serups telefon. Her er et fremmed menneske, en nogenlunde eksemplarisk dansker, hvad bruger han egentlig den telefon til. I Mandag bliver en flig af al den usynlige tekst der konstant og upåagtet transmitteres omkring os gjort synlig. Når beskederne egentlig ikke er til os bortfalder deres praktiske betydning og noget andet træder frem; vi kan betragte dem som en sprogform og måske på en anden måde se: hvad står der egentlig. Hvordan står det der og hvad betyder det. Vi kan med andre ord læse det som litteratur. Med modtageren som en ny slags alvidende læser, for normalt modtager ingen enkelt person alle vores smser. Digtet beskriver tids- og stedsspecifikt døgnets rytme fra morgen over middag til aften og nat. Døgnets rytme, mandag, i december.

Velkommen i overvågningens tidsalder. Følg eksperimentet – send “SP MANDAG” til 1277, det koster 40 kroner.

Martin Glaz Serup, født 1978, forfatter til en række digte og børnebøger. Modtog i 2006 Michael Strunge-prisen for sin digtning og i 2008 fik han guldmedalje fra Københavns Universitet for sin afhandling om poesi og relationel æstetik. Udover Mandag er han aktuel med digtbogen Marken på forlaget After Hand.