En långdikt från 2007 av en av Danmarks mest betydande unga poeter. Dikten hämtar inspiration från L=A=N=G=U=A=G=E-poesin i USA men också från Saarikoskis finska sextiotal. Allt handlar om kärlek, politik och samtidighet. Översatt till svenska av Stewe Claeson.

“Det som hackar till och det som skär sig, tvivlet och det sorglustiga kläder storligen Martin Glaz Serups dikt, men också hans välkänt goda humör, hans energi och ilska. Allt slår ned i textens breda flöde.” – Information

“Trafiken är overklig gör befriande repor i tillvarons blanka yta och ger ännu ett prov på Martin Glaz Serups språkliga talang.” – Politiken

“…hans GENOMBROTT…” – Weekendavisen

A longpoem from 2007 by one of the most prominent young poets in Denmark today, with international influences ranging from American Language Poetry to Pentti Saarikoski of Finnish 60’s, in Swedish translation by Stewe Claeson. It’s all about love, politics and synchronicity.

Trafiken är overklig: 19×19 cm, 44 sidor, omslag Lise Harlev, sättning Make Copies

Försäljning

Kirja kerrallaan, Mannerheimvägen 22-24, 00100 Helsingfors, kirja@lasipalatsi.fi, tel. +358-(0)9-612-7798, fax +358-(0)9-6126-5715). Pris EUR 21,20

Online

www.lulu.com EUR 15,10 + porto