Pressemeddelelse:

Kritikerprisen 2009 til Eske K. Mathiesen og Georg Brandes-Prisen til Erik A. Nielsen

Både Kritikerprisen og Georg Brandes-Prisen er på 60.000 kr.

Kritikerprisen for 2009 tildeles Eske K. Mathiesen (f. 1944, debut 1976) for hans digtkreds Bonjour monsieur Satie. Bogen tager udgangspunkt i, hvad der sådan i almindelighed vides om den uforlignelige og kapriciøse dada-komponist Erik-Satie (1866-1925). Hvor vores viden ikke slår til, digter Eske K. Mathiesen frejdigt videre på den i form af små situationer og dialoger, som udmærker sig ved smittende humor, smægtende sødme, legende lethed. Værket er ganske i sin genstands, komponistens, ånd, og det er samtidig en massivt fuldgyldig manifestation af det lysende talent, der gennem mere end 30 år har gjort digteren til en af Danmarks fineste, mest originale poeter

Modtageren af Kritikerprisen udpeges ved urafstemning blandt medlemmerne af Litteraturkritikernes Lav. Årets øvrige nominerede var Merete Pryds Helle for romanen Hej menneske, og Mette Moestrup for roman-kollagen Jævnet med jorden.

Georg Brandes-Prisen for 2009 tildeles dr. phil., professor i dansk litteratur, Erik A. Nielsen for hans værk Kristendommens retorik. Den kristne digtnings billedformer. Georg Brandes-Prisudvalget, der i år udgøres af Bo Hakon Jørgensen, Anders Juhl Rasmussen og Erik Skyum Nielsen begrunder valget således: Værket fremstiller på højt internationalt niveau og med et imponerende historisk overblik den kristne kunsts, men især litteraturens, særlige billedsprog og den dermed forbundne fortolkningslære. Under inddragelse af en omfattende videnskabelig litteratur og et kæmpemæssigt materiale fra såvel digtning som billedkunst åbner bogen i kraft af sikker faglig formidling veje tilbage til en nu næsten glemt tradition og dermed perspektiver fremad mod ny forståelse af såvel ældre som nutidig litteratur.

Prisuddelingen foregår onsdag den 24. februar 2010 kl. 16 hos Kunststyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 Kbh. V.

Alle er velkomne

Sidste år modtog lyrikeren Klaus Høeck Kritikerprisen for digtsamlingen Palimpsest, mens journalist, og redaktør Rune Lykkeberg modtog Georg Brandes-Prisen for værket Kampen om sandhederne. Om det kulturelle borgerskabs storhed og fald.

Venlig hilsen

Mai Misfeldt

Oldermand for Litteraturkritikernes Lav.