Fra dagens Weekendavis, hvor denne her historie er anmeldt.