I halen på denne her diskussion, har Mikkel Bruun Zangenberg bundet endnu en lille tekst, den er gengivet nedenfor.

Måske vi skulle oprette en egentlig Kornkammer-læsekreds her? På pensum til næste gang er så den George Orwell-tekst som Zangenberg refererer til (MBZ: har du en mere specifik reference, en titel, et sted den er publiceret?) I samme bevægelse kunne Susanne Christensen måske “undersøge sagen lidt grundigere”, som Zangenberg formulerer det; altså undersøge og underbygge hvordan den danske litteraturkritik (i modsætning til den svenske og norske) er uanstændig og useriøs (se her)? Her skriver Zangenberg også at man ved at læse “de gamle, idealiserede skandi-typer, som fx Tom Kristensen, Poul Borum og fx svenske Gunnar Ekelöf” uden videre kan konkludere kritikkens niveau er “højnet siden de såkaldt gode gamle dage.” Måske nok også en grundigere undersøgelse værd, men kanske det er for meget at sætte i gang på én gang – Orwell og Christensen kunne være et sted at starte. Ja?!

Og her forresten et sidespor, et spørgsmål om hvad det egentlig er litteraturkritikken arbejder med, hvad der er dens objekt, om det er bøgerne eller kritikken eller noget andet eller tredje.

Mikkel Bruun Zangenberg skriver:

Relationel antagonisme og skandinavisk blogfejde lyder herligt hårrejsende: Bukh og Zang som macho-tåber – nu også i Norge!

Mere seriøst, norske Martin: jeg kom til at tænke på, at FLS jo som Susanne skriver, ganske rigtigt består af nogle fine og engagerede mennesker, som slalomer udenom den ophidsede debat.

Men som desværre også, kan man sige, slalomer uden om stort set alt andet, fx læsere.

Min tidligere pointe var jo netop, at det er i kløften mellem fora beregnet for 200 inderligt fornuftige mennesker, og scener for 200.000 dybt forskellige læsere, at en stor del af udfordringen findes – altså udfordringen i at opfinde former og fora, som kan, om ikke fjerne, så i det mindste mindske kløften mellem det ene og det andet.

Det er let at være frygteligt saglig i et fagligt tidsskrift, eller som del af en lille vennegruppe der mødes, men det at skulle formidle litteratur på stram deadline til en broget flok på 200.000 stiller selvsagt helt andre krav.

George Orwell har en fin tekst om det at være professionel anmelder, i forstanden een som anmelder ca. 60-100 bøger om året. Læs den før Susanne.

Ovennævnte krav kan og bliver honoreret på mange forskellige måder rundt om i DK og sikkert da også oppe nordpå. Du ironiserer over den manglende bredde i litt.kritikken i Danmark – men jo, der ville jeg tage dig på ordet, og nok bede dig om rent faktisk at undersøge sagen lidt grundigere.

Information kan godt blive lidt infantil ind i mellem – som gammel gombrowiczianer glæder det mig, at umodenheden nu også rammer Norge, og pudsigt nok netop ramler lige ned i klassekampen.

Pacifistiske hilsner

Mikkel BZ