…fra Lys (1962) her og her.

[Tak til Morten Søndergaard]