fejrer vi med en strofe fra Klaus Høecks Palimpsest af den eneste og gode grund at det er en god strofe:

(…)
det er på en el
ler anden trist måde lidt
synd for de døde

Noget andet godt: Hør her, venner! I skal virkelig ikke bøje jer sådan i støvet for mig. Jeg er jo ligesom jer, bare bedre.