INTERNATIONALT BESØG: CAROLINE BERGVALL

Den norsk/fransk/engelske digter Caroline Bergvall (født 1962) skriver ikke bare digte, hun fremfører dem på en ganske særlig måde. Her hjælper det ikke noget at gå på biblioteket eller på nettet, her hjælper det kun at gå i LiteraturHaus. Caroline Bergvall arbejder med det verbale, den litterære tradition og performance, kunst- og lydæstetik. Mette Moestrup introducerer denne samtidspoet. Et arrangement i samarbejde med Forfatterskolen.