Man kan rentav se det på prästen
att det är hans dag idag
Påsksöndag och kommunalvalg på samma gång
Till menigheten har han sagt
att kristus, den uppståndne, räknar deras röster

Pentti Saarikoski / Mia Berner i Kvällen gör sig ingen brådska (1975)