– En konferanse om litterære tidsskrifter i Norge.
NTNU, Trondheim 5.-6. oktober 2007.

Litterært orienterte tidsskrifter har helt siden 1700-tallet spilt en viktig rolle i europeisk offentlighetsutvikling, både som premissleverandører for en kritisk resonnerende offentlighet og som arena for utforskning av nye estetiske og ideologiske posisjoner. I dag synes kommersialiseringen av journalistikk og bokbransje å ha skapt et fornyet behov for tidsskrifter som gir rom for kritisk refleksjon og litterær eksperimentering.

Under overskriften Kritikk og avantgarde vil konferansen belyse noen sentrale historisk nedfelte funksjonsmåter som strukturerer den litterære tidsskriftoffentligheten i Norge. Det gjelder blant annet:

• Dynamikken mellom institusjonstilknyttede tidsskrifter og mindre, unglitterære tidsskrifter (little magazines, petites reuves)
• Poetologiske og generasjonsmessige interessekonflikter som griper inn i selve kampen om litteraturhistorien.
• Arbeidsdelingen mellom leserorienterte og forfatterstyrte publikasjoner, som ofte viser seg gjennom ulik vektlegging av kritisk opplysning og litterær praksis, av vurdering og lesning, av sakprosa og skjønnlitteratur.
• Tidsskrift som for avantgardens skjønnlitterære utforskning og eksperimentering med nye litteraturkritiske former.
• Internett som publiseringsmedium legger til rette for nye typer tidsskrifter, som på den ene siden utvider rammene for estetisk utfoldelse ved å innby til flermediale og dialogiske uttrykksformer, og som på den andre siden opphever litteraturfeltets geografiske begrensninger.
• Hvordan nettidsskriftene er med på å skape en dynamisk fellesnordisk kritisk offentlighet.

Osv. – tjek linket for mere information om call-for-papers (deadline 15. juni !!!). Seminaret ser jo ud til at ligge fint i forlængelse af Litlive-seminaret på Biskops Arnö: Alternativ publicering / Litterær Innovation. Blandt andet vil der være en art panelsamtale imellem Audun Lindholm, Anna Hallberg og Martin Glaz Serup. Vi ses i Trondheim til oktober.