Rámus förlag och Inkonst öppnar denna lördag (den 23. februar) upp för en heldag (11.00–18.00) för små- och medelstora bokförlag på Inkonst.

Under hela dagen kommer omkring 50 förlag och tidskrifter att ha sin utgivning till försäljning inne i klubblokalen.

Samtidigt kommer det löpande att ske uppläsningar och samtal i teaterlokalen samt inne på restaurangen Plocke-Pinn.
På kvällen blir det mingel inne på Plocke-Pinn med framträdande av Andrzej Tichy och LT Fisk.

Program teatern:
12.00: Läsningar med Ida Börjel och Pär Thörn.
13.00: Samtal om den samtida nordiska litteraturkritiken med Magnus William-Olsson, Martin Glaz Serup och Mikael Nydahl.
14.00: Framträdande av mono/mono samt läsning med Martin Glaz Serup.
15.00: Läsningar med Jan Sigurd och Mikael Bergstrand.
16.00: Samtal om småförlags möjligheter, förutsättningar och begränsningar med Carl-Michael Edenborg (Vertigo), Marie Pettersson (ellerströms & Lyrikvännen) samt Mats Kolmisoppi.
17.00: Läsningar med Magnus William-Olsson och Anna Jörgensdotter.

Program Plocke-Pinn:
12.30: Läsningar med Marianne Agetorp och Tina Persson.
13.30: Läsningar med Emil Jensen.
14.30: Framträdande av Ord på Scen och läsning med Framjo Brkic.
15.30: Läsningar med Bo Cavefors och Ann Hingström.
16.30: Läsningar med Madeleine Brandin och Jacob Härnqvist.

Deltagande förlag:
Alastor Press, Alhambra, Aorta, Arcus, Ariel Skrifter, Arkiv, Artea, * [asterisk], Aura Latina, Bokbandet, Bokstaven 18, Bruhn Förlag, Celanders förlag, Cest Bon, Diafrag publishing, Draken teaterförlag, Ellen Key-institutet, ellerströms, Fabrik, Fronesis, Glänta, Gondolin, Gunnar Ekelöf-sällskapet, Habibi, h:ström, Hurricane, Härnqvists, Kakabu förlag, Kritiker, Litorina F, Lubbert Das, Lyrikvännen, Mana, Mango, Murbräckan, noCUBE, OEI Editör, Ord & Bild, Pequod Press, Peter Bjuhr ord & bild, Pinot, Publikation, Rámus, Ruin, Space Poetry, Symposion, Tidningen Kulturen, Vertigo, Victor, Zen Zat