I og II.

Et sted i samme saga skriver Lars Bukdahl:
“Kaos er altid at foretrække for redaktionsprincipper.”