”(…) Jag börjar skriva en följetong för en damtidning,
så att ni får se vilken bra författare jag är,
vi gick i bättre folks stadsdel
och tänkte ut en intrig,
ska mannen vara arkitekt, läkare eller en konstnär på dekis?
Den arma flickan ett besviket rikemansbarn? (…)”

Pentti Saarikoski fra Jag blickar utt över huvudet på Stalin (opr. 1969), oversat til svensk af Jens Hildén.