I dagens Information anmelder Tue Andersen Nexø det nye nummer af Ildfisken (Brænder sproget, går der fisk i det?). Han skriver blandt andet at det kunne se ud som om at den amerikanske Language-digtnings danske arvtagere her (endelig, tilføjer jeg selv) har fået sit eget tidsskrift. Ihvertfald, gør Nexø (og rigtigt) opmærksom på, er der i mange af de mere lyriske, samtidige og danske bidrag (Mayse Aymo-Boots, Peter Højrups, Mette Moestrups) er ”et stadigt fokus på sætningen som kompositionel enhed, på dens rytmer og muligheder.”

Det er en spændende tese – og jeg overdriver måske nok Nexøs tesedannelse en smule her, måske fordi jeg synes det kunne være interessant at se et eller flere tidsskrifter lægge sig i front som organ for en særlig type skrift… ved siden af de andre… Men hvorfor ikke: videreførelsen og opdateringen af den nye sætning og den amerikanske sprogdigtning? Man ser den flere steder i den yngre danske poesi, Aymo-Boot, Højrup, Moestrup, men vel også på sin og forskellig vis forvaltet hos Martin Larsen, Anders Søgaard, René Jean Jensen, mig selv og Lars Skinnebach. Måske i noget af Ursula Andkjær Olsens skrift? Sidstnævnte kan i hverfald ses som en egenrådig viderebearbejdelse af arven efter Gertrude Stein (som Nexø selvfølgelig også nævner i sin anmeldelse som en vigtig del af Language-poesiens forløber).

Language, og forløberne New York School of Poetry og Blackmountain, er allerede godt introduceret i Norden – introduktionerne findes der i hvert fald, hvis man er interesseret – blandt andet temanummeret af Vinduet nr.2 / 2004 henviser til en række forskellige tidsskrifter og bøger i Danmark, Norge og Sverige. Den storstilede IN THE MAKING-festival i København i 2001, og det væld af publikationer, interviews, samtaler, oplæsninger og så videre dén kastede af sig, kan man ikke overvurdere i den sammenhæng. Det er sikkert en delvis impact af den festival (som Tue Andersen Nexø også var medarrangør af) som vi ser nu i Danmark. I Sverige har OEI gjort sit, i Norge Nypoesi. Blandt andet.

Næste nummer af Ildfisken bliver et ’rent lyriknummer’, så får vi se hvad det indeholder. Om ’den nye sætning’s markante placering i det første nummer med den nye redaktion, er udslag af et bevidst redaktionelt og overordnet valg, eller måske blot et udslag af et skiftende lyrisk klima i Danmark. Hvis man kan sige det. I en særlig gruppe yngre digtere. Hvad skriver de, hvad interessere de sig for, formelt, tematisk.

Ildfisken #35/36 (2006)

Red.: Anne-Louise Bosmans, Harald Voetmann Christiansen, Mads Eslund, Dennis Gade Kofod og Anders Abildgaard Nielsen.