Kære alle,

Det er mig en fornøjelse på vegne af det Kritiske Udvalg under Kritikerlavet at meddele at vi fredag den 1. december kl. 17.00-20.00 i Informations lokaler kan slå dørene op for et møde og en forhåbentlig både virulent og gemytlig debat om litteraturkritikkens status og mulige fremtid i Danmark og omliggende områder.

Meningerne er mildt sagt delte, allerede når det gælder en diagnostisk beskrivelse af tingenes tilstand, for slet ikke at tale om hvad det kan og måske endog bør blive til med litteraturkritikken: hvad er dens formål, dens funktion, dens modus operandi?

For ikke at trampe rundt i alt for indavlet, indenlandsk territorium, har vi inviteret den svenske forlægger og kritiker Mikael Nydahl til at komme for at berette om tidsskriftet Kritiker, til dermed at kaste et blik på tingene udefra, og her er hans egne ord om sig selv:

Mikael Nydahl, född 1973, sedan årsskiftet 1997/98 redaktör för Ariel – Tidskrift för litteratur, som i och med denna höst byter namn och skepnad och blir till (den grund varpå) KRITIKER (ska växa); sedan 1998 förläggare för Ariel Skrifter, som varit tidskriftens förlagsverksamhet och som under åren utgivit ett drygt femtiotal titlar, huvudsakligen samtida östeuropeisk, enkannerligen rysk/litauisk/lettisk/estnisk, prosa och poesi, en verksamhet som kommer att drivas vidare också efter det att tidskriften Ariel nu blir KRITIKER; därutöver översättare från fr.a. ryska (engelska, litauiska). Har deltagit i båda de kritikseminarier ur vilka Kritiker vuxit fram, och kommer att följa också det tredje. Ingår i den produktionsgrupp som nu i inledningsskedet redigerar Kritiker.

Mødet er åbent for alle, medlemmer såvel som ikke-medlemmer, der er gratis adgang, og der er salg af øl og vand til uhyre rimelige priser. Kom og lyt og debattér på

Information, 1. december, kl. 17-20.


Og husk så nu Kierkegaards gamle ord om, at tiden savner lidenskab – kom og gør dem til skamme.

Mange gode hilsner fra

Peter Stein Larsen, Lilian Munk Rösing, Martin Glaz Serup samt Mikkel Bruun Zangenberg