catfight
(jeg kan ikke finde en definition eller en oversættelse, i hvert fald ikke i den ordbog jeg har her, men er det ikke rigtigt, at der i ordet findes en tydelig konnotation til slåskamp eller skænderi imellem kvinder? Gør det samme (med omvendte fortegn) sig gældende for et hundeslagsmål?)

(Politikens Nudansk Leksikon skriver:)
hundeslagsmål subst. -et, slagsmål, -ene
1. en diskussion hvor parterne er grove ved hinanden og holder stædigt på egne argumenter.