Välkommen till Valands Seminarium för avancerad
konstteori # 3

Utgångspunkt: Författarskapet Jacques Rancière

Gästföreläsare: Kim West och Jonas (J) Magnusson

Tid: Onsdagen den 18. oktober 11-18

Språk: Svenska

Plats: Konsthögskolan Valand, Göteborgs universitet
(Valand.gu.se)

Seminariet vänder sig till forskare och konstnärer
inom alla discipliner, samt till studenter vid
Konstnärliga fakulteten och till en specialintresserad
allmänhet. Med hänsyn till lokalval och ytterliga
information: Anmäl er till Fredrik Svensk
(Fredik.Svensk@valand.gu.se) 061018 Onsdag

11:00 Introduktion, Fredrik Svensk
11:15 Föreläsning och diskussion, Kim West
13:00 Lunch
14:15 Föreläsning och diskussion, Jonas (J) Magnusson
16:00 Fika
16:30 Avslutande diskussion
18:00 Slut
18:05 Postseminarium (ev. ej obligatoriskt)

Tidigare seminarier har tagit utgångspunkt i Giorgio
Agambens samt Judith Butlers författarskap. Frågor
kring hur vi kan tänka det politiska, det estetiska
och det etiska idag har behandlas med utgångspunkt i
dessa filosofers senare tänkande. Inbjudna föreläsare
har varit Sara Edenheim och Sven-Olof Wallenstein.

Utgångspunkten är nu författarskapet Jacques Rancière.
Lämplig bakgrundsläsning av den nyöversatta antologin
“Texter om politik och estetik”. Finns i handeln och
för beställning från http://www.sitemagazine.net/ “

“Jacques Rancière har sedan 60-talet i en lång serie
böcker utvecklat ett radikalt jämlikhetstänkande. Hans
arbeten om politisk teori, estetik, litteratur och
film har under de senaste åren väckt stor
uppmärksamhet både i Frankrike och internationellt.
För Jacques Rancière är politik en strävan efter
frigörelse i enlighet med ett ideal om universell
jämlikhet. Men varje politisk gemenskap är också,
enligt Jacques Rancière, en estetisk gemenskap, ett
“delande” av det sinnliga som definierar vad som låter
sig sägas, ses och göras, och som därmed bestämmer vem
som har tillgång till denna gemenskap och vem som är
utesluten från den. Det är utifrån detta delande som
frågan om estetikens politik och om konstens kritiska
möjligheter kan ställas. Det finns ingen konflikt
mellan en konst för konstens skull och en politisk
konst båda definierar en ny struktur för det
gemensamma livet.” Site Edition

Två av redaktörerna av antologin, tillika två av dess
översättare, Kim West och Jonas (J) Magnusson är
inbjudna gästföreläsare. Förutom i hans böcker finner
man lämplig läsning till seminariet på
http://multitudes.samizdat.net/_Ranciere-Jacques_.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Rancière
http://www.counterpunch.org/ranciere0430.html
http://www.radicalphilosophy.com/default.asp?channel_id=2190&editorial_id=10429
http://theater.kein.org/node/99
http://info.interactivist.net/article.pl?sid=05/03/23/1538211

I Svenska tidskrifter som fronesis.nu, OEI.NU,
sitemagazine.net hittas också artiklar av och om
Rancière För frågor kontakta Fredrik Svensk

Välkommen
Fredrik Svensk, Konsthögskolan Valand

Fredrik Svensk
Jägaregatan 2c
417 01 Gothenburg
Sweden

Home: +46(0)31-126425
Cell: +46(0)70-4797496
Office: +46(0)31-7734785
Alt. email: Fredrik.Svensk@valand.gu.se; Fredrik.Svensk@hff.gu.se; Fredrik.Svensk@paletten.tk