Desemberutgaven av nypoesi ( www.nypoesi.net) har «Oversettelsen» som arbeidstittel. Dette er en åpen invitasjon om å levere arbeider som viser oversettelsesprosessen og/eller metoden, altså ikke «ferdige oversettelser» av en tekst fra et nasjonalspråk til et annet, men tekster hvor oversettelsesprosessen og -metoden er lesbar. Dette behøver heller ikke handle om nasjonalspråk, men kan like gjerne dreie seg om oversettelser i et språk eller mellom ulike medier. Teksten(e) kan gjerne også ledsages av en kommentar, men det er ikke et krav.

Deadline: fredag 24. november.

Vi har ingen begrensninger på tekstmengde. Tekstene kan være publisert tidligere, informer i så tilfelle om hvor. Vi tar også i mot bilder og lydfiler. Inkluder en kort bio.

Denne invitasjonen vil også bli spredt utenfor Skandinavia.

Bidrag kan sendes redaksjonen@nypoesi.net

Med vennlig hilsen

Stian Kristensen, Torunn Borge & Paal Bjelke Andersen
Send gjerne invitasjonen videre.


Paal Bjelke Andersen
Editor, nypoesi
www.nypoesi.net

Omsensgate 2
0478 Oslo
Norway
+47 99345286
paal@nypoesi.net