Kornkammer-diskussionen om politik og litteratur fortsætter, i dag skriver Tue Andersen Nexø blandt andet at:

“…litteraturen har [ikke, -red] nogen større rolle at spille i, f. eks., indvandrerdebatten – jeg har i al fald endnu ikke set værker, som er i stand til at behandle fænomenet på en måde, der både var politisk og litterært interessant. Mere bredt kunne man sige, at meget af den ny-engagerede litteratur ender med at være moralsk forarget og politisk naiv. Det er ikke nogen god kombination. Man skal jo også undgå tankens klichéer.”

Måske kunne man prøve at gribe tilbage til nogle af de spøgsmål der blev stillet til den nye danske politiske litteratur, om den findes, her på bloggen, den 12. august. Der stod blandt andet:

“Man kunne se det som en slags oplæg til en diskussion, men før man kunne begynde på sådan en diskussion, før man kunne begynde for alvor, blev man nok nødt til i hvert fald at definere hvad man forstår ved politik og hvad man forstår ved politisk når det indgår i poesi. Poesi kunne man mere praktisk definere ud fra hvad der står på permen på bogen eller i hvilken sammenhænge det indgår i.”

Men når nu ingen har valgt at kommentere lige netop dét, er det måske fordi det er et dårligt sted at starte, forkerte spørgsmål at stille, uinteressante?

Flere interne links, se også: her og her.