Her fra Atlas #9 (1990) – fotografiet er taget af Niels Starck?

I samme nummer af Atlas har Peter Laugesen en tekst, Strategier hedder den, der står blandt andet:

“…og det er en kendsgerning, at fænomenerne ‘kultur’ og ‘kunst’, der i almindeligt omdømme næsten er synonyme, i kunstnerisk praksis meget tit optræder som modsætninger, der gensidigt udelukker hinanden.”