Kan grønlandsministeren grønlandsk?
Kan departementschefen grønlandsk?
Kan kontorcheferne grønlandsk?
Kan ekspeditionssekretærene?
Kan kontorfuldmægtigene grønlandsk?

Hvem kan grønlandsk?
Grønlænderne kan grønlandsk.

Vagn Steen fra digtsamlingen Grønland ler af mig/og fortæller (1977)