I anledning av at Dan Turèll ville fylt 60 år i går
har www.nypoesi.net lagt ut Here comes your 19th
Nervous Breakdown, håndskrevet i løpet av det siste
døgnet av 1972 og gitt ut på Turèll eget forlag i
1973. Paardekooper har skrevet en ny introduksjon til
boka.

Andre nyheter på nypoesi:

Niels Frank: Muhammed og kunsten

«Den kunst, der insisterer på sin autonomi, risikerer
at ende som en indskrænket, lokal, provinsiel kunst,
der ikke har øje for, hvilke sammenhænge den indgår i.
Og hvad der er værre: Den risikerer at ende som en
kunst, der ikke har øje for de indre modsætninger, den
er kommet af, og som derfor heller ikke kan forholde
sig kritisk til dem.»

Dikt fra nye bøker:

Niels Frank: Én vej; Johannes Heldén:
Det underjordiska systemet; Martin Högström:
Transfutura; Steinar Opstad:
Samle øksene inn for kvelden; Morten Søndergaard: Et
skridt i den riktige retning

Korrespondentbrev fra Frankrike, Tyskland og Danmark.