…med anmeldelser af Levi Henriksen, Horace Engdahl, Juliana Spahr og Jonas T. Bengtsson ved henholdsvis Mai Misfeldt, Kristine Kabel, Martin Larsen og Lilian Munk Rösing.