CYF har endelig oversat Anna Hallbergs fine essay om litteratur, litteraturkritik og kritikkens muligheder til dansk. Det blev holdt første gang som mundtligt oplæg på OEI’s Post-Poesi-seminar på Biskops Arnö i maj i år (hvor Anna blandt andet også forestod en natlig kollektivoplæsning i den underjordiske, gotiske katedral, de har der på stedet…); den svenske version er blevet trykt på Nypoesi, den norske i kataloget i forbindelse med Audiatur og nu kan man altså læse den danske hos Afsnit P.

“Det er som om litteraturen har gennemgået en udvikling kritikken kun befinder sig i puberteten af; og den kritik der skal have noget at skulle have sagt må selv formulere sig om sig selv og blive til litteratur.”

(…)

“Jeg har svært ved at forestille mig at fantastiske kritikere skal dumpe ned fra himlen – hvilket synes at være hvad alle går og håber på – snarere tror jeg at man er nødt til at arbejde temmelig råt strukturelt, bevidst og langsigtet for at muliggøre en aktiv kritik. Men jeg er klar over at meget af den litteratur der skrives i dag kræver en kritisk interaktion, følsomhed og humor der ikke kun er problematiserende, men faktisk også produktiv og konstruktiv. En kritik der er lige så selvstændig og egenrådig, om end på en anden måde, på et andet sted, som den litteratur den forholder sig til, sådan en kritik ville det være sjovt at læse.”