– fra årets Folkemøde på Bornholm –
– hør podcasten her

Forskning peger på, at litteratur kan have en gavnlig effekt på fysisk og psykisk sundhed. Kan litteratur bruges som medicin?

Flere
store forskningsprojekter sætter fokus på, hvordan litteraturen kan
bruges tværvidenskabeligt og dermed bidrage til at gøre os klogere på
områder som sundhed, samfund og politik. Især i sundhedsvidenskaben er
brugen af litteratur slået igennem, og rundt om i landet har man opnået
positive effekter med fx i læsegrupper i psykiatrien, narrativ medicin –
en behandlingsmæssig tilgang, hvor lægen forholder sig til patientens
fortælling som en væsentlig del af behandlingsforløbet- og ved hjælp af
creative writing-forløb, hvor patienter skriver deres egne tekster i
mindre skrivegrupper.
I denne debat diskuterer vi, hvad det er,
litteraturen kan, og hvad den kan bidrage med på andre videnskabelige
felter, særligt på det sundhedsvidenskabelige område, og hvorfor den
tilsyneladende har en helbredende virkning.

Deltagere:
Martin Glaz Serup, forfatter og Ph.d.
Birgit Bundesen, 1. reservelæge
Anne Lindhardt, formand for Psykiatrifonden
MF Yildiz Akdogan (S)
Moderator: Lene Agersnap, praktiserende læge og
redaktør på Ugeskrift for Læger