Kulturminister Mette Bock hylder den høje
kvalitet inden for danske børne- og ungdomsbøger, når forfatter Mette
Vedsø og illustrator Kristian Eskild Jensen torsdag modtager
K
ulturministeriets Forfatter- og Illustratorpris.