Jeg har en artikel i det seneste nummer af Standart, om hvad et tidsskrift er og hvorfor det er vigtigt, blandt andet i anledning af sidste års lukning af Kritik. Den er månedens artikel i Standart, hvilket betyder at man kan læse den online her.

(…) 

Hvad er et tidskrift, kunne man starte med at spørge sig selv – eller andre. Maurice Blanchot, for eksempel. I en tekst fra 1961, der diskuterer det aldrig realiserede internationale tidsskriftsprojekt Revue Internationale, skriver den franske forfatter og filosof blandt andet om tidsskriftet som kollektiv mulighed, som et stort og fælles udviklingsarbejde, et sted hvor enstemmighed og fuldkommen enighed hverken er muligt eller ønskværdigt; tværtimod findes tidsskriftets nødvendighed i fortsættelsen af diskussionen og dialogen. 

(…) 

Det fjerde spørgsmål ligger i direkte forlængelse af det tredje, og spørger om vi virkelig kan være tjent med, at Facebook muligvis er det tætteste vi kommer på en fælles litterær offentlighed, hvor der kan udveksles ‘frit’, hvor alle kan læse med og hvor debatklimaet tilsyneladende er virkelig fyrigt – men sådan et spørgsmål vil pege tilbage på det vi, jeg lige har brugt, der er et meget lille et; for i praksis guider Facebooks algoritmer os over til dem vi allerede kender og som allerede kender os og som vi er enige og ens med i nærmest alt. Man tror, man ser noget af verden, men sidder og glor ind i et spejl, som en abe, og liker eller liker ikke som en besat. Åh, så engageret. Men disse algoritmer giver os i meget højere grad det Blanchot ikke troede var muligt, nemlig en form for enstemmighed i udvekslingen, og al den diskussion der foregår i kommentarfelternes ekkokammer er knap nok dialog. Det går for stærkt, det er ikke tænkt ordentligt igennem, det er uredigeret og hidsigt og hurtigt, ingen læser det to gange, og det er nærmest umuligt at vise tilbage til eller genfinde på et senere tidspunkt. Facebooks algoritmer er ikke kun et potentielt problem for litteraturen og kulturen, men for demokratiet som sådan – som det seneste amerikanske valg, med de mange ‘fake news’, der blev viralt spredt på primært Facebook, gav os uhyggelige eksempler på. 

(…)