Den 24–28 novem­ber bju­der Stockholms Internationella Poesifestival in dig som publik till en vec­kas fes­ti­val med lyrik, musik och dans på Konstakademien. Nyskapande rös­ter från Jamaica, Ukraina, Slovenien, Sápmi, Danmark, Storbritannien, före­ställ­ningen AKT UNG! och semi­na­rier om såväl den unga danska poe­sin som svensk och ukrainsk poesi står på programmet.

– – – mere her – – –