Det metalitterære essayet er ikke nødvendigvis en innsnevring av
kampsonen. For mennesker som av ulike grunner ikke kan forflytte seg
fysisk, enten fordi de er syke, sitter i fengsel eller lever som kvinner
i undertrykkende patriarkalske samfunn, kan slike essay tilby
livsavgjørende utfoldelsesmuligheter.

Sissel Furuseth om det litterære essay (blandt andet) i Morgenbladet.