Håper konkrete prissatser skal gi medlemmene av Kritikerlaget forhandlingsmakt overfor oppdragsgivere:

Kritikerlagets veiledende satser

1) Standard kritikk og kortere kommentartekster kr 4 200

2) Lengre kritikker og kommentartekster kr 7 150

3) Essay kr 9 250

4) Paneldebatt deltakelse kr 2 200

5) Paneldebatt ledelse / Konferansier kr 3 700

6) Kåseri kr 4 000

7) Foredrag (originalt) kr 7 500

8) Foredrag (gjenbruk) kr 4 000

Om satsene

Satsene er beregnet med tanke på kritikernes tidsbruk og at honoraret
skal inkludere frilanserens kostnader ved feriepenger, pensjon,
sykeforsikring, kontor osv. Reise og diett i henhold til statens satser
kommer i tillegg.