I næste uge går det løs i Malmø og København; Fria Seminaret i Litterär Kritik afholder en stor Kritikfestival synkront i Malmø og København. Der sker ret mange gode sager, mange internationale gæster og alting. Her nøjes jeg med at skrive om de arrangementer jeg selv skal medvirke i – men der sker ret meget mere.

Jeg klippe-klistrer fra programmet:

KÖPENHAMN
Onsdag den 22 februari.

Forfatterskolen i København.
Peder Skrams Gade 2 A, København.

• kl. 11.00 – 17.00
I anslutning till festivalen arrangeras heldagsseminariet:
”Seminar om konceptualismer”.

– ”Notater om konceptualismer”.
Vanessa Place, USA og Tania Ørum, Danmark.

– ”Klippe, lime, kopiere – teori”.
Gunnar Berge, Norge.

– ”Konceptuel kritik & billedpolitik”.
Mikkel Bolt, Danmark, Rasmus Graff, Danmark og Paal Bjelke Andersen, Norge.

– I forbindelse med seminaret udgives den
manifeste bog Notes on Conceptualisms af Vanessa Place og Robert Fitterman i dansk oversættelse under titlen Notater om konceptualismer ved Lene Asp og Henrik Majlund Toft.

• kl. 20.00 – 23.00
– ”Uppläsningar med forfattare og kritiker”:
Med bland andra: Vanessa Place og Martin Glaz Serup, Paal Bjelke Andersen.


MALMÖ
Torsdag den 23 februari.

Stadsbiblioteket i Malmö.
Kung Oscars väg 11, Malmö.
Gullbergrummet.

• kl. 15.00 – 17.00
– ”Barnlitteraturkritiken; hur mår den? Vad är ett barn? Vem är barnet?”:
Medverkande: Ulf Stark, författare. Karna Nyström, litteraturpedagog i Simrishamn.
Kari Sønsthagen, ledare på Forfatterskolen for Børnelitteratur vid Århus universitet.
Martin Glaz Serup, barnboksförfattare, kritiker och lyriker, Köpenhamn.

Barnlitteraturen bearbetar alltid gränsen mellan barn och vuxna i och med att den alltid riktar sig till, och oftast handlar om barn. Samma sak gäller förstås barnlitteraturkritikens alla former, från recensionen, till litteraturförmedlingen och i urvalet av böcker för inköp. Vuxna skall göra sig en föreställning om vad ”barn” behöver, tycker om, ogillar, skräms eller växer av. Den vuxne barnlitteraturkritikern har aldrig rätt ålder, men gör det något?

Hur utbildar vi och ”konstruerar” vi barnet i det konkreta kritiska arbetet, som bibliotekarier, som författare, som kritiker, och som läsare? Är det ett problem att barns väg till litteraturen nästan alltid passerat vuxnas filter?

Seminariet vänder sig till bibliotekspersonal, kritiker, lärare och Kritikfestivalens besökare.

Moderator: Magnus William-Olsson, poet och
kritiker.

Og så er der jo selvfølgelig FESTEN lørdag den 25. februar i Informations lokaler i København, Store Kongensgade 40 C, klokken 21. Klimakrisen spiller, der er DJs og ballade. Ja.

Her findes hele programmet, og her kan man læse lidt mere om Vanessa Places nye udgivelser på dansk. Foruden Noter om Konceptualismer, udkommer Andersens Wank, en originaludgivelse på dansk, som jeg har skrevet forord til. Begge på After Hand.