I foråret mødtes otte unge forfattere fra hhv. Danmark og Tyskland på Forfatter- & Oversættercenteret Hald Hovedgaard ved Viborg. Her i disse smukke og inspirerende omgivelser lærte de hinanden at kende. Nu mødes de igen for at fremføre deres tekster og udveksle erfaringer – denne gang i Berlin.

17. december: Berlin
Dansk-tysk forfattertræf III
Oplæsning ved Adrian Kasnitz, Sünje Lewejohann, Lene Rikke Bresson og Martin Glaz Serup
De nordiske ambassaders fælleshus (kantinen), Rauchstr. 1 – kl. 20
Information: www.nordischebotschaften.org
Tilmeldinger: info@berlinaut.dk