Vi mangler et dansk onlinearkiv for litteraturoplæsninger – her peger Kornkammer-kontributorer på forskellige steder på nettet, hvor vel primært poesioplæsninger er tilgængelige, men det er småt og spredt, går i mange retninger og er meget mangelfuldt og tilfældigt.

Vibeke Nielsen peger på Archive.org som et sted, hvor man kan finde mange oplæsninger fra festivaler (som fx fra Audiatur) og på Bibliotek.dk, hvor mange af de oplæsnings-cder der er udkommet er tilgængelige, men problemer med disse steder er blot, at man skal vide hvad man leder efter før man leder for at kunne finde det.

Det samme gælder de oplæsninger der findes i playere på diverse blogs og myspace-sider rundt omkring.

Martin Johs. Møller peger på Forfatterstemmer.dk, men det er også temmelig småt der.

Sidakri henviser til Forlaget Fingerprints eget arkiv, men også det er lokalt, selvom, selvfølgelig, bedre end ingenting.

What needs to be done, er, tror jeg, at en institution eller flere involverer sig i dette, så vi kan få et Archive of the now, et Lyrikline, et Ubuweb, et PennSound. Hvad med om et universitet gik sammen med Kulturministeriet og et større forskningsbibliotek og Danmarks Radio og et større samtidskunstmuseum og nogle aktive aktører for at sikre og tilgængeliggøre vores kulturarv og så videre?