Mortens bog er blevet downloaded mere end 2000 gange, skal man tro manden der ejer serveren den ligger på.

Thomas Hvid Kromann og Vibeke Henningsen kommenterer, blandt andre, Bent Blüdnikows krav til samtidslitteraturen. Førstnævnte skriver bland andet:

”(…) kan man ikke rent faktisk tale om en konform anti-foghsk konsensus på forfatterfløjen generelt? Sådan har jeg i hvert fald selv oplevet det, f.eks. da jeg sad som styrelsesmedlem i Dansk Forfatterforening. Flinke mennesker, meget flinke sågar, men også med politiske automatreaktioner, der nogle gange savnede raffinement og selvkritik.
Det kan godt være at Blüdnikow politiserer unødigt (og det gør han da, jeg er bestemt ikke en Blüdnikow-fan), men jeg vil hævde, også med baggrund i de eksempler som Martin giver, at disse forfattere anmeldes positivt ift. deres politiske sindelag: De har simpelthen den rigtige (konformt-behagelige venstreorienterede, dvs. anti-foghske) holdning! (…)”

Og sidstnævnte:

”(…) At tale om politisk kunst er i mine øjne ligeså meningsløst som at tale om udenrigspolitisk kunst, økonomisk kunst eller kunstnerisk kunst. (…)”

Peter Poulsen er ikke lige så meget oppe at køre over Janus Kodals Henrik Have-film, som Tue Andersen Nexø er.