Europæerne må stå sammen, ellers dør Europa

OPRÅB. Intellektuelle, kunstnere, politikere og økonomer forlanger en coronafond.

(…) Pandemien har produceret imponerende eksempler på nabostøtte og
solidaritet over alt i Europa. Tusinder af unge melder sig frivilligt
til at pleje de ældre, der bor alene; delstaten Sachsen byder alvorligt
syge patienter fra Italien velkommen, Saarland tilbyder hjælp til
ubehandlede franske patienter, andre delstater og den føderale regering
er også involveret. Et nyt klima kan mærkes: Det er ligefrem populært at
udvise hjælpsomhed, empati og håb. Men når det kommer til de afgørende
spørgsmål, forbliver de nordlige stater tilbageholdne over for deres
brødre og søstre fra syd: De nægter strengt at acceptere en fond,
garanteret af alle EU’s medlemslande, der vil gøre det muligt at fordele
krisens enorme økonomiske byrder på flere skuldre. En sådan fond vil
forhindre en chokbølge, som i princippet rammer alle medlemslande, fra
at overvælde de lande, som allerede inden krisen måtte kæmpe med en stor
offentlig gæld. (…)

Walpurgis

This after sunset summer
light is the closest
we can come
to the strangeness of a white
night its borrowed time
in which trees stand
motionless they
go blind without the sun
and on the hill a deer
coughs again                                                                                              
exploratory
in the June night as bats                      
veer between power lines
while someone’s radio
far downstream 
might be illusion
as if sound misplaced
itself when everything
fell out of step                                                          
in the incomprehensible   
                  
bright dark and out
of the woods the festive
children could
come jiving and drumming
dressed for carnival

– Skt. Hans’ digt af Fiona Sampson i New Statesman 

MARIES DITG OM GIRAFER

For det tilfældes skyld at ikke alle skulle have Marie Kats Maries digt om girafer præsent – det blev publiceret første gang i HVER MANDAG #197, 5. februar 2018 – genoptrykker Kornkammer det lige igen, her, uden særlig tilladelse fra nogen som helst, dette digt er skønt!
– MGS

MARIES DITG OM GIRAFER

(til Peter Adolhpsne)

girafer har plaider og bor på savane
girafer ved noget om storer af stande
girafer i zoo æder hø ud, af Spande
girafer i ZOo savner Framede lande

girafer ka ikke nå himlen ,men pøerver
girafopduksjoner i Prassen bidrøver
girarfer ka dåligt nok se vor ders røv er
girafer er skapt, for og spises af Løver

girafrre er store som busterminaler
girafer har små bitte fjolede haler
girrafer har tårnhøje halsvertikaler
girafer blir’ triste når bladene daler

girafer i blæse vejr knirger og knager
girafserviet er når rådhuset flager
giraffer ved nok vordan skyerne smager
girarfer har plas, til halfems dobbel hager

giraffer glor skamløst på køssene gnuer
girafer ka smægge med halsen mod fluer
giraf er et patte dyr som jeg og du er
girrafer ka ses gemmen rejsebureauer

giraffer ka ik lig og sove på rykken
girafer syns nakkemassage er lykken
giraffer er fåkd vis de taber parykken
giraf er en grånd sten i løvernes køkken

girarfer ka rømme sig mer en to meter
giraffer ka løb fra de bæste atleter
girafer er højt over banaliteter
girrafer er prætkig som ditkeren Peter

Marie Kat bor i Hedehusene hos Harald Voetmann og Johanne Thorup Dalgaard. På Facebook har hun bl.a. publiceret julekalenderen En ffrek jul på det gamle rådhugs, sonetkransen Fodersmulekvalen og det selvbiografiske digtopus Kun en kilign. Modtog Bukdahls Bet – Den Smalle Litteraturpris 2017 for sin Facebookprofil.